Reach Tüzüğüne göre 01 Aralık 2010 tarihine kadar kaydının tamamlanması gereken maddeler

 

DUYURU

 Reach Tüzüğüne göre 01 Aralık 2010 tarihine kadar

kaydının tamamlanması gereken maddeler

 Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, AB’ye yapılacak ihracatta sorun yaşanmaması açısından Kayıt-İzin ve Kısıtlama süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir.

Tüzüğün kayıt takvimine göre öncelikle, yüksek tonajlı ve risk/zarar derecesi yüksek maddelerin kaydının yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, 1 Aralık 2010 tarihi itibari ile aşağıdaki koşullara sahip olarak AB pazarına sunulan “faz-içi” maddelerin kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir :

  • ≥ 1.000 ton/yıl veya,
  • ≥ 100 ton/yıl ve NR50-53 sudaki organizmalar için çok toksik olan veya,
  • ≥ 1 ton/yıl ve Kategori 1 ve 2 olarak sınıflanmış, kanserojen, mutajen veya üreme için toksik (KMÜT)

 

Detaylı bilgi için         :  http://reach.immib.org.tr/web

  KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI