“ REACH VE CLP TÜZÜĞÜ “

DUYURU

“ REACH VE CLP TÜZÜĞÜ “

 

Bilindiği üzere, REACH Tüzüğü (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması) 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, AB’ye yapılacak ihracatta sorun yaşanmaması açısından Kayıt-İzin ve Kısıtlama süreçlerindeki gelişmelerin takibi önem arz etmektedir. Ayrıca CLP Tüzüğü (Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması) 20 Ocak 2009 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ab üyesi ülkelerde faaliyet gösteren, kimyasal madde ve karışım üreten veya ithal eden firmaların CLP tüzüğüne göre sınıflandırma, etiketleme ve ambalajlama yükümlülüğü vardır.

 

Reach – CLP Duyuruları :  

  • 01/04/2010 tarihinde Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA)’nın web sitesinde,  Reach Tüzüğü Ek V: “Kayıt yükümlülüğünden muafiyetler(kayıt yaptırmanın uygun bulunmadığı ya da gereksiz olduğu düşünülen maddeler) Rehberi”   listesi yayımlanmış olup; bahse konu rehber Türkçe’ye çevrilerek http://reach.immib.org.tr adresinde yayınlanmaya başlanmıştır.
  • 18/06/2010 tarihinde  Yüksek Önem Arz Eden Maddeler (SVHC) Aday Listesi’ne 8 madde daha ilave edildiği duyurulmuş ve toplam madde sayısı 38’ e yükseltilmiştir. SVCH Aday Listesindeki maddelere ilişkin yükümlülükler ve detaylı bilgi  için : http://reach.immib.org.tr/
  • Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü’nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve Haziran ayında gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği bülten için : http://reach.immib.org.tr/web/dokumanlar/Bulten20.pdf

 

 

KONYA SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI