Konya ABİGEM Uzman Personel Alım İlanı

""

 Konya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi

 

PERSONEL ALIM İLANI

Konya ABİGEM A.Ş. (Avrupa Birliği İş geliştirme Merkezi ) için bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına uyum

sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan Uzman ve Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır.

 

BAŞVURU YERİ : Konya ABİGEM A.Ş. Konya Ticaret Odası Binası Vatan Cad. No:1 Selçuklu Konya

İRTİBAT BİLGİLERİ : Emel KÖŞKER / 0 332 3506693-217 / kosker@abigem.net

 

 ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

 

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 1yıl erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN ŞARTLAR

 

a) Makine Mühendisliği, İstatistik, Endüstri Mühendisliği ve İktisadi İdari Bilimler dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, Tercihen Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

b)Yabancı dil bilgisi ( Tercihen İngilizce )

c) Aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde Uzmanlar için; en az 5 (beş)yıl, Uzman yardımcıları için en az 1 yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

 

Ø     Planlama, Programlama,

Ø     KOBİ/Özel Sektör deneyimi

Ø     Piyasa, Finans, Ürün Yönetimi, Dış Ticaret ve İnsan Kaynakları

Ø     Proje Üretimi

Ø     Strateji Geliştirme

Ø     Tanıtım, Danışmanlık Bilgisi ( Kalite, İhracat, CE, İnsan Kaynakları vs…)

Ø     Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),

Ø     Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,

Ø      Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, İhale Dosyalarının