Gümrük Personeli Etik İlkeleri Genelgesi

İlgi: Gümrük Müsteşarlığı’nın 07.06.2010 tarih ve B.02.1.GÜM.07.00.06-929 (ETİK) 10.06.01-1744/7145 sayılı yazısı.

 

 

İlgide kayıtlı yazıda 2010/2 sayılı “Gümrük Personeli Etik İlkeleri Genelgesi” nin el kitabı şeklindeki basımı gerçekleştirilmiş olup, söz konusu Genelgeye Gümrük Müsteşarlığı’nın Web sitesinden ( www.gumruk.gov.tr ) ulaşılabileceği bildirilmiştir.

 

 

Söz konusu Genelgede, Gümrük personelinin uyması gereken kurallar yer almaktadır.

 

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,