TMO'dam Üretici ,Kooperatif ,Tüccar ve Sanayicilere Duyuru

T.C.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

TMO’dan Üretici, Kooperatif, Tüccar ve Sanayicilere Duyuru

 

 

 

2010/2011 Alım Döneminde Makbuz Senedine Dayalı Krediler  

 

2010/2011 alım döneminde, TMO Genel Müdürlüğü ile çerçeve sözleşme imzalayan bankalar tarafından üretici, üretici kooperatifleri, tüccar ve sanayicilere kullandırılacak makbuz senedine dayalı kredilere ilişkin bazı bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

 

İşbu duyuru bilgilendirme amaçlı olup, makbuz senedine dayalı kredi kullanılmasına ilişkin tarafları bağlayıcı hükümler, TMO mevzuatında ve TMO ile bankalar arasında bu konuda imzalanan sözleşmelerde yer almaktadır.  

 

1- Kredi Kullanabilecek Kişiler  

‘’Emanet Alım’’  alım kuralları kapsamında TMO depolarına ürün (2010 ürünü buğday ve arpa) teslim eden ve,

 

‘’Yerinde Emanet Alım’’ alım kuralları kapsamında kendine ait veya kiraladığı depolarda ürün (2010 ürünü buğday ve arpa) depolayarak, bu konuda TMO ile gerekli sözleşmeleri imzalayan,

 

·         Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt yaptıran hububat üreticileri

·         Üreticilerin ortak olduğu kooperatif ve birlikler

·         Tüccar ve sanayiciler

 

İlgili TMO işyerlerinden aldıkları makbuz senetlerine dayalı olarak bankalardan kredi kullanabilecektir.  

 

2-Kredi süresi boyunca ürünlerin teminatta kalması  

Makbuz senedine dayalı kredi uygulamasında, ürünleri temsil eden makbuz senetlerinin bankaya ciro ve teslim edilmesinden sonra kredi kullanılabilmektedir. Banka, kendisine ciro ve teslim edilen makbuz senetlerini teminat olarak alıp kredi açmaktadır. Bu nedenle, kredinin vadesi boyunca, kredi kullanan kişinin makbuz senetlerinde yer alan ürünler üzerinde hiçbir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.

 

Kredi kullanan kişi, bankaya kredi borcunu tamamen kapatıp, bankadan makbuz senetlerini aldığı takdirde, krediye konu ürünler üzerinde tasarruf yetkisine sahip olacaktır.

 

Kullanılan kredi vadesinde kapatılmadığı takdirde, ürünlerin mülkiyeti alacaklı bankaya geçecektir. Banka, krediye konu makbuz senetlerini TMO’ya ibraz edecek, TMO bu duyurunun 4. maddesinde yer alan kanuni ve özel kesintileri yaparak, net ürün bedelini bankaya ödeyecektir.

 

 

 

 

T.C.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

3-Kredi Kullanılabilecek Bankalar

Her alım dönemi başlangıcında TMO ile müracaat eden bankalar arasında Makbuz Senedine Dayalı Kredi kullandırımı hususunda ‘’Çerçeve Sözleşme’’ imzalanmaktadır.  Söz konusu bankaların listesi TMO web sitesinde ve TMO işyerlerinde ilan edilmektedir.

 

Kredi işlemlerinin hızla gerçekleşmesi ve kredi takibinin kolaylıkla yapılabilmesini teminen; kredi kullanılacak banka tercih edildikten sonra, bu bankanın makbuz senedini tanzim eden TMO işyerine en yakın şubesine müracaat edilmelidir.    

Ancak, istenildiği takdirde seçilen bankanın herhangi bir şubesine müracaat etmek de mümkündür.

 

4-Kullanılabilecek Kredi Tutarı

Bir makbuz senedinin hangi tutarda kredilendirileceği, TMO ile bankalar arasında imzalanan çerçeve sözleşmelerin IV-8. maddesi doğrultusunda tespit edilmektedir.

 

Çerçeve sözleşmelere göre; bankalar öncelikle makbuz senedinin net değerini hesaplamakta, bu tutar üzerinden faiz oranı ve kredi süresi dikkate alınarak, açılacak kredi tutarı tespit edilmektedir. Hesaplama tablosu aşağıdadır.

 

 

""

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

 

 

Örnek: 55.000 TL değerinde 100 tonluk buğday için yapılan hesaplama aşağıda verilmiştir.

 

 ""

 

Bankalar, çerçeve sözleşmede yer alan hükümlere göre tespit edilen maksimum kredi tutarını aşamayacaktır. Ancak hesaplanan tutarın daha altında bir kredi açmakta serbest olacaktır.

 

Hesaplama tablosunun örneği kuruluşumuzun web sayfasında (www.tmo.gov.tr) yayımlanmaktadır.

 

5- Kredilerin Faiz Oranı, Komisyon ve Masrafları ile Vadeleri  

 

·    Faiz Oranı:  Kredi faiz oranı kullandırım tarihindeki aynı vadeli TRLIBOR faiz oranına 1,5 puan (birbuçuk puan) eklenmesi suretiyle bulunan faiz oranını aşmayacaktır. Banka ve kredi kullanan anlaştığı takdirde daha düşük bir faiz oranı tespit edebilecektir. TRLIBOR faiz oranları www.trlibor.org web sayfasında, ‘’Veriler’’ başlığı altında yılın tüm günleri için detaylı şekilde yayımlanmaktadır. Bu faiz oranlarından, kredi vadesine en yakın vade için ilan edilen ve ‘’Ask’’  sütununda bulunan oranlar kullanılacaktır.

 

  • Komisyon ve Masraflar: Açılan kredi tutarı üzerinden %0,5’i (bindebeş) aşmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

T.C.

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

 

 

  • Vade: Açılan kredilerin vadeleri ‘’Emanet Alımda’’ 01/01/2011 ila 28/04/2011 tarihleri arasında, ‘’Yerinde Emanet Alımda’’ ise 01/01/2011 ila 31/03/2011 tarihleri arasında olacaktır.  Ancak krediyi kullanan istediği takdirde, hiçbir ek faiz ve masraf, komisyon vb. ödemeden, kredisini vadesinden önce kapatabilecektir. Bu husus, banka ile kredi kullanan arasında imzalanacak kredi sözleşmelerine mutlaka yazılmalıdır.