İGEME ve KSO ORTAK ORGANİZASYONU İLE DIŞ TİCARETTE GÜMRÜK UYGULAMALARI EĞİTİMİ 02 HAZİRAN 2010

E Ğ İ T İ M   P R O G R A M I

09.00 - 09.15 Kayıt

                  09.15 - 09.30Açılış

09.30 - 11.00

    Gümrük Mevzuatına Genel Bakış

     İhracatta ve İthalattaki Gümrükleme Süreci ve Analizi

    BİLGE/EDI Sistemleri, İhracat ve İthalatçı Firmaların Sisteme Tanıtılma Süreçleri

    e-gümrük uygulamaları ve Dış Ticarete Etkileri

    Türkiye-Gümrük Birliği ilişkileri ve Gümrük Birliği’nin

      Dış Ticaretimize Etkileri

 

11.00 - 11.15       Ara

 

11.15 -13.00  

    Gümrüklerdeki Kontrol Sistemi ( sarı, kırmızı mavi hat )

Eşyanın Menşei ve Belirleme Kriterleri Eşyanın Gümrük Kıymeti

   İthalatta Gümrükleme Sürecinden Kaynaklanan Maliyet Kalemleri ( Eşyanın CIF fiyatının belirlenmesi, gümrük vergileri, Eş Etkili vergiler, KKDF vb mali yükümlülükler)

13.00 - 14.00       Öğle Yemeği 

 

14.00 - 15.15      

    Gümrük Tarifeleri ve Tarife Dışı Engeller.

    Bağlayıcı Tarife Bilgisi

    Vergilendirme ve Maliyet

(İthalatçının yurtdışından satın aldığı ürünü fabrikasına getirinceye kadar geçen süreçte maliyeti etkileyen faktörler)

 

15.15 - 15.30       Ara

 

15.30 - 17.30

    Gümrük Rejimleri

    Uygulamada Önemli Süreler, İtirazlar ve Cezalar

    Sahte Menşeli Eşy

 

     Eğitmen : Ahmet ÖZKEN, Gümrük Müşaviri & Öğretim Görevlisi

       Eğitimci, değişen şartlara göre eğitim konularını da güncellemektedir. Dolayısı ile daha önce benzeri eğitime katılmış olanların yeniden katılmasında yarar vardır.

KATILIM KOŞULLARI

1.) Eğitim Programına katılımcı başına katkı bedeli 50,-TL’dir. Eğitim ücreti, program organizasyonu ile ilgili genel giderler, ders notları, eğitim malzemeleri, öğle yemeği ve ara ikramlara ilişkin giderleri karşılamak üzere alınmaktadır. Ücret ödenmeden başvuru gerçekleşmiş sayılmaz. Öğretim Görevlileri ve Öğrenciler için de katılım bedeli aynıdır.

2.) Eğitim Programına katılım için SON BAŞVURU TARİHİ 31 MAYIS 2010 PAZARTESİ’dir. Son başvuru tarihine uyulması gerekmektedir.

3.) Katkı bedeli, Konya Sanayi Odası  muhasebesine makbuz karşılığı elden yada KSO’nun İş Bankası Büsan Şubesi Hesap No : 91033 IBAN : TR40 0006 4000 0014 5050 0910 33 no’lu banka hesap numarasına; “D.T. Gümrük İşlemleri” olarak, katılımcı ve firma adı belirtilerek yatırılacaktır. Ücretin banka hesap numarasına yatırılması durumunda dekont 0.332 2514499 no’lu faksa iletilecek veya elden Odamıza teslim edilecektir.

4.) Katılım için tercihen http://www.igeme.org.tr/etkinlik-detay.cfm?haberkodu=1000428  adresindeki basit on-line başvuru formunu doldurunuz v e y a aşağıdaki formu doldurup tarafımıza iletiniz – bu durumda adınıza tarafımızca doldurulacaktır

5.) Katılımcılara eğitim sonunda “Katılım Belgesi” verilecektir.

Yer: KSO Konferans Salonu.        Detaylı Bilgi İçin:  Avrupa İşletmeler Ağı / Konya Sanayi Odası1. Organize Sanayi Bölgesi İstikamet Cd. 42300 KONYA                 Tel : (0.332) 2510670 / Dhl:155, 150