TÜRK EXIMBANK'TAN İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM FİNANSMAN KREDİSİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği kanalıyla Türk Eximbank’tan alınan bir yazıda, İhracata Dönük Üretim Finansman Kredisi kapsamında Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu (International Islamic Trade Finance Corporation-ITFC) tarafından Türk Eximbank’a tahsis edilen limit çerçevesinde, Türkiye’de yerleşik firmaların ihraç konusu malın üretiminde kullanılacak hammadde, ara malı ve yatırım mallarının alımlarının finanse edileceği, program kapsamında alımı finanse edilen malların ihracata yönelik olarak kullanılmasının esas olduğu ve bu çerçevede Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında kullandırım yapılması durumunda belge taahhüdünün, belgesiz kullandırımlarda ise ihracat taahhüdünün aranacaktır.

 

Program kapsamında kullandırılacak kredilerin azami vadesinin 12 ay, firma limitinin 10.000.000,- USD olacağı, her bir işlem için ise üst limitin 3.000.000,- USD, alt limitin 200.000,- USD olacağı, firmaların 12 aylık vade sonunda kredi anapara borcunu bir defada ve yıllık LIBOR+ %2.5 oranındaki vade farkı maliyeti (mark-up) ilavesiyle ödeyecekleri ifade edilerek, Türk Eximbank’ın %0.50 oranında risk primi tahsil edeceği, kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’ne yapılması gerektiği belirtilmektedir.Uygulama Esaslarına www.eximbank.gov.tr/krediler  adresinden ulaşabilirsiniz.