“YASAYLA,ANADOLU SERMAYESİ’NİN AYAKLARINA ZİNCİR VURULDU”

Konya Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şekeroğlu, “Konya’da özellikle otomotiv ve gıda sektörleri uluslararası rekabet şansına sahipken, bu alanların cezalandırılması Anadolu sermayesinin ayaklarına vurulmuş bir zincirdir” dedi. KSO Başkanı Şekeroğlu’nun Teşvik Yasası’nı değerlendirdiği görüşleri şu şekildedir: 1- Yasa Konya Sanayisi açısından bir hayal kırıklığıdır. - Bölge sanayisinin rekabet şansını azaltıcı yönde etkide bulunacaktır. 2- Toptancı mantıkla hazırlanmıştır. - İllerin gelişmiş gelişmemiş veya gelişebilecek gelişemeyecek toptan tüm girişimcilerini desteklemektedir. - Kamu kaynaklarının yanlış yerlere dağıtılmasına ve heba olmasına neden olmaktadır. 3- Sektörel destek verilmelidir. - Gelişmeye açık veya uluslararası pazarlarda söz sahibi sektörlere/alanlara destek olunmalıdır. - Bu, yapay ve verimsiz yatırım alanları oluşmasını engelleyecektir. - Doğal bir ekonomik kalkınma gerçekleşecektir. 4- Yasada belli ve çok kesin çizgiler mevcuttur. 1500 doların üstünde gelire sahip olan yöreler haksız rekabetle cezalandırılmaktadır. -Konya’nın ve Konya’da mevcut bulunan yatırımcıların cezalandırılması söz konudur. -Gelişmiş ve gelişmemiş ilçeler bazında bile bir ayrım yoktur. 5- Konya’da özellikle otomotiv ve gıda sektörleri uluslararası rekabet şansına sahipken bu alanların cezalandırılması Anadolu sermayesinin ayaklarına vurulmuş bir zincirdir. 6- Bu yasa, AB’nin ilerleme raporlarında ana konuların başında gelen serbest piyasa koşullarına da aykırıdır. 7- Ülkeyi AB mecrasında sıkıntıya sürükleyecek bir adımdır. - Zira, AB sektörel ve alanlara dönük teşvikler uygulamaktadır. - ‘Şemsiye’ teşvik geri kalmış ülkelerin bir uygulamasıdır. - İleri ülkeler, daha seçici daha stratejik olduğu için amaca yönelik ve sonuç alıcı teşvikler uygularlar. 8- Hükümetin ve Başbakan Yardımcısı Sayın Abdüllatif Şener’in müteaddit defalar açıkladıkları yasayı en kısa zamanda gözden geçirecekleri yönündeki sözlerini bir taahhüt olarak alıyoruz. 9- Yasanın değiştirilmesi için Konya’nın 16 vekilinin ve tüm Konyalıların ortak bir platform oluşturarak çalışması gerektiğini düşünüyoruz. - Biz buna önayak olabiliriz. 10- Ağır bir faiz yükü altında ve olağanüstü seviyede düşük kar marjıyla çalışan sanayicilerimiz bu yasadan fazlasıyla muzdariptir. 11- AK Parti hükümetinin bu yasayı niçin çıkardığını da anlayamıyoruz. 12- Bu Yasanın acilen kaldırılarak, enerji, istihdam ve ihracat alanlarındaki desteklerin yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz. 13- Genel ekonomik göstergeler bakımından hiç de hak etmediği bir konumda bulunan Konya sanayisinin ve ekonomisinin ihmal edilmişliğinin son bulmasını talep ediyoruz.