FİRMA SAHİPLERİNİN DİKKATİNE [ÖNEMLİ DUYURU]

“ÖNEMLİ DUYURU”

FİRMA SAHİPLERİNİN DİKKATİNE

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİMİ

İHTİYAÇ TALEP FORMU

 Sayın Üyemiz,

 

15 Ağustos 2009 tarih ve 27320 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” gereği devamlı 50 ve üzeri işçi çalıştıran işyerlerine İş Güvenliği Uzmanı istihdamı şartı getirilmiştir.

İşyerlerimiz; İş Güvenliği Uzmanı bulundurmanın yanı sıra bu mükelleflerini dışarıdan hizmet alarak (yaklaşık 1.000.-TL/aylık) veya Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden de hizmet alarak yerine getirebilirler.

 İş Güvenliği Uzmanı sertifikası alabilmek içinde Eğitimler ÇASGEM-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından Ankara’da verilmektedir.

 Konya Sanayi Odası olarak; yeterli sayıda müracaat olması halinde ÇASGEM-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi ile birlikte İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimini Konya’da gerçekleştirmeyi planlamaktayız.

 Bu amaçla aşağıdaki Katılım Formunun doldurularak en geç 10 Mayıs 2010 Pazartesi mesai bitimine kadar Odamıza fakslanması (248 93 51)  veya mserkankanarya@kso.org.tr adresine e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir.

 KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

 

        

TALEP FORMU

Firma Unvanı                            : ...................................................................................................................................

Katılımcıların Adı ve Soyadı    : ...................................................................................................................................

Katılımcıların Cep Telefonu     : ...................................................................................................................................

İş Tel                                             : ...................................................................................................................................

                                     Talep Edilen Uzmanlık            :       A SINIFI               B SINIFI                   C SINIFI

                                                                                                                     

 

İş Güvenliği Uzmanlığı Konusunda Detaylı Bilgi  için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz .

 

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ

www.casgem.gov.tr