YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLMESİ İÇİN SON TARİH 30 NİSAN 2010

Sayın Üyemiz,

 

Sanayi Sicil Belgesi alan İşletmeler 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince her takvim yılı başından itibaren 4 ay içerisinde (Ocak-Şubat-Mart-Nisan) bir önceki yıla ait bilgileri ihtiva eden “YILLIK İŞLETME CETVELİ”ni Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne vermek zorundadır.

 

Yıllık İşletme Cetvelini zamanında vermeyen İşletmeler her yıl yeniden değerlendirme oranında artan idari para cezasına maruz kalacaktır. Ayrıca 2 yıl üst üste YILLIK İŞLETME CETVELİNİ vermeyen kuruluşların SANAYİ SİCİL BELGELERİ iptal edilecektir.

 

Bu nedenle; Sanayi Sicil Belgesi almış olan Sanayicilerimizin mağdur olmamaları için İşletme Cetvellerinizin zamanında verilmesini tekrar hatırlatır, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğünce periyodik bilgilendirilmelerin Elektronik Ortamda yapılacağından Firmanız e-mail adresinin de Yıllık İşletme Cetveli ile birlikte Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildirilmesini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,