Küçük işletmeler için AB destekli krediler

Avrupa Birliği (AB) (KOBİ’ler olarak bilinen küçük ya da orta ölçekli işletmelere) küçük işletmelere iş kurma ve geliştirme imkânı veren finansman araçlarını destekliyor.

AB, 2007-2013 Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) yoluyla KOBİ’leri destekliyor. CIP fonları KOBİ kredisi sağlayan bir takım mali kurumların KOBİ’lere sağladığı kredileri teminatlandırmak amacıyla kullanılıyor.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

http://www.access2finance.eu/tr/Turkey/what_is_available.htm