ISPM-15 STANDARDINA UYULMASI

Almanya, Letonya, Ukrayna Bitki Sağlığı Koruma Servisleri ile ABD Resmi Makamlarının taleplerine istinaden Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüden Dış Ticaret Müsteşarlığı’na gönderilen yazılarda, firmaların yaptıkları ihracatlarda kullandıkları ahşap ambalaj malzemelerinin Uluslar arası Bitki Sağlığı Standartlarına (İSPM -15 ) göre özel şartlara uygun olmadığına ilişkin şikayetler alındığı belirtilmiştir. Firmaların bundan böyle gerçekleştireceği ihracat işlemlerinde İSPM -15 standartlarına uygun ahşap malzemesi kullanmaları gerekmektedir.

 

Bu itibarla, ihracatçı firmaların bahse konu ısıl işlemlerinde yararlanmak üzere; T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait www.kkgm.gov.tr adlı web sitesinde, ahşap ambalaj malzemesi İSPM -15 işaretleme (ısıl işlem yapmak suretiyle İSPM -15 damgası vurabilme) yetkisi alan 485 firmanın unvanları ile iletişim bilgilerine, www.kkgm.gov.tr/birim/karantina/ISPM_firma_listesi_listesi.html dizini vasıtasıyla ulaşmaları mümkün bulunmaktadır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

Konya Sanayi Odası Başkanlığı