4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Sayın Üyemiz;

Konya Valiliğinde teftişte bulunan Mülkiye Müfettişleri  yaptıkları incelemelerde,üretici ve satıcıların tüketici hakları konusunda yeterli bilince sahip olmadıkları kanaatine varıldığı belirtilmektedir.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ‘un en önemli ve başta gelen amaçlarından biri de tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu hususları düzenlemektedir.

Bu nedenle Üretici ve Satıcıları  ilgilendiren Tüketici Yasasının ilgili maddeleri özet olarak  ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

TÜKETİCİ YASASI’NIN İLGİLİ MADDELERİNİN ÖZETİ İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ