GS1 Türkiye (Barkod) Üyeliği Hk.

 


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Global Standartlar Merkezi (TOBB-GS1 TÜRKİYE), uluslar arası GS1 Sisteminin ülkemizde uygulanması çerçevesinde, üyelik için başvuruda bulunan firmalara GS1 firma önek numarası tahsis etmekte; firmalar da bu önekle kendi ürün barkodlarını oluşturmaktadır.

 

TOBB-GS1 Türkiye görev ve çalışma esasları talimatına göre üye firmalar, üyeliklerinin devam etmesi için, üyeliklerinin başladığı her yıl hariç, her yıl TOBB-GS1 Türkiye'ye üyelik aidat bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ödemeleri gereken aidat miktarı her yıl aidat döneminde üye firmalara iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirilmektedir.

 

Diğer yandan, bazı aracı kurumlarca TOBB-GS1 Türkiye üyeliği aidatları ile ilgili firmalara yazı gönderildiği tespit edilmiştir. TOBB-GS1 Türkiye, aidat ödemelerini üye firmalara bizzat(aracı bir firma olmaksızın) posta yoluyla bildirmekte olup söz konusu kurumlarca gönderilen yazıların tarafımızla ilgisi yoktur. Ayrıca, TOBB-GS1 Türkiye'ye üyelik başvuru işlemleri veya aidat ödemeleri için firmaların aracı kurumla çalışma zorunluluğu da bulunmamaktadır.

Formlar ve detay için www.gs1.tobb.org.tr  adresini ziyaret ediniz