Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 5951 sayılı Kanun, 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
    5951 sayılı Kanun ile; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması hakkında kanun’da yapılan değişiklikler ektedir.