YILLIK İŞLETME CETVELİNİZİ 2010 NİSAN AYI SONUNA KADAR SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERMEYİ UNUTMAYINIZ..

Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5.maddesi gereğince her takvim yılı başından itibaren 4 ay (Ocak-Nisan) içerisinde bir önceki yıla ait bilgileri ihtiva eden “Yıllık İşletme Cetveli”ni Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’ne vermek zorundadır.

 

Yıllık işletme cetvelini zamanında vermeyen işletmeler her yıl yeniden değerlendirme oranında artan idari para cezasına maruz kalacaktır.

Geniş bilgi için lütfen Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü arayınız.

Tel : 321 77 56 – 57