Ö N E M L İ D U Y U R U !

Sayın Üyemiz;

 

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 03.07.2009 tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 10.maddesine istinaden  2010 yılı içinde emisyon izni  alan firmalar  Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkililerince denetlenecektir. Yapılacak denetimlerde  ilgili yönetmeliğe aykırı durumlarda cezai müeyyide uygulanacaktır. Bahse konu olan yönetmeliğin “İzne tabi tesislerin denetlenmesi” başlıklı 34. maddesi a) bendinde “Bu Yönetmelik kapsamında izne tabi tesisler, faaliyetlerin Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilip getirilmediğinin tespiti amacıyla yetkili merciin görevlendirdiği kişilerce denetlenir. Bakanlık denetleme ve ceza yetkisini Çevre Kanunun 12 ve 24 üncü maddeleri gereğince devredebilir.” ibaresi yer almaktadır.

         Ayrıca, aynı yönetmeliğin 34. maddesi ç) bendinde “Denetim işlemleri ile ilgili olarak yapılan testler ve ölçümlerin masrafları, (a) ve (b) bentlerinin hükümlerine göre örnek alınması, bunların analizi, test yapılması dolayısıyla ortaya çıkan masraflar, işletme sahipleri işletmeciler tarafından karşılanır.” ibaresi yer almaktadır.

Çevre ve Orman Müdürlüğü  teknik elemanları tarafından 2010 yılı içerisinde emisyon izni almış tesislerin denetimi yapılacağından, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğine göre hazırlıkların yapılması ve denetim esnasında oluşacak test ve ölçüm masraflarının tarafınızca karşılanması hususunu bilgilerinize önemle rica ederiz,

 

Ayrıca Emisyon izni almayan firmaların İl Çevre ve Orman  Müdürlüğü’ne başvurmaları önemle rica olunur

          

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

 

 

Detaylı Bilgi İçin ;

Çevre Orman İl Müdürlüğü

Toprak Sarnıç Mah. Eski Meram Cad. No:1  Meram/KONYA 

Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat: Tel. :0(332) 322 68 72 Fax: 0(332) 321 61 71

e-posta: hava@konyacevreorman.gov.tr    Elektronik Ağ: www.konyacevreorman.gov.tr