Personel Servis Araçları Hk. [ÖNEMLİ]

 

28.01.2010

İlgi : 25.01.2006 tarih ve B.05.1.EGM.4.42.00.41.02.63385-Ds.19-218 sayılı yazı         

 

Sayın Üyemiz;

 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan kontrol ve denetimlerde, ilgi sayılı yazı ile bildirildiği üzere Okul Servis Araçları, Personel Servis Araçları ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilere ait araçlarla kendi personelini ve yolcusunu taşıma konularında tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.

 

Umum Servis Aracı; 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda “Okul Taşıtları ile personel servis araçlarının birlikte değerlendirmesidir” şeklinde tanımlanmıştır.

 

Personel Servis Aracı; 25 Şubat 2004 tarih ve 25384 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte ve denetimleri yapılmaktadır.

 

Okul Servis Aracı; Genel olarak okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ile sadece rehber personel taşınmalarında kullanılan taşıtı ifade eder.”Zorunlu eğitim kapsamındaki taşımalı eğitim araçları bu kapsama girmez” şeklinde  14 Haziran 2003 tarih ve 25137 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe konulan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmekte ve denetimleri yapılmaktadır.

 

İlimizde servis taşımacılığı 86/10553 sayılı Ticari Plakaların verilmesinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Bakanlar Kurulu kararı hükmünce, İl Trafik Komisyonu Başkanlığının 1998/06,1999/16 ve 2000/12 sayılı karaları ile düzenlenerek uygulamaya konmuştur. İl Trafik Komisyonu Başkanlığınca umum servis araçlarının çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergâhları belirlenmiştir. Bu kapsamda servis araçlarına ( C ) plaka uygulaması getirilerek 740 sayısında tahdit getirilmiştir.

 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrol ve denetimlerde bazı kamu kurum ve kuruluşları ile özel veya tüzel kişiliklerin bir akit karşılığı yaptıracakları servis hizmetlerini, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmetleri Yönetmeliğine göre yaptırmadıkları ve C plakalı Servis araçları dışındaki araçlardan faydalandıkları tespit edilmiştir.

 

İl merkezinde yapılacak olan trafik kontrollerinde ( C ) plakası olmaksızın bir akit karşılığı servis taşımacılığı yapan araçların servis yapmalarına izin verilmeyecektir. Bu şekilde servis yapan araçların tespiti halinde amaç dışı (korsan) taşımacılık yapmaktan, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun EK-2 maddesi gereğince araç 15 gün trafikten men edilerek araç sürücüsü aynı zamanda araç sahibi değilse, ayrıca tescil plakasına da aynı miktar 548.00 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Fabrika ve kuruluşların kendilerine ait araçlar ile kendi personel ve fabrika çalışanlarını Büyükşehir Belediye Başkanlığından alınacak olan Güzergâh İzin Belgesi ile taşıyabilecek, ancak bu araçlar ile başka iş yerlerine ait personeli taşımaları halinde haklarında yasal işlem yapılacaktır.

Siz değerli üyelerimizin mağdur olmalarının önlenmesini, servis taşımaları ile ilgili İl Trafik Komisyonu Kararları, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği, Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilmesi, yapılacak olan ihale ve sözleşmelerde belirtilen hususların göz önünde bulundurulmasını hususunu bilgilerinize rica ederiz.

Konya Sanayi Odası Başkanlığı