İSO III. SANAYİ KONGRESİ:12-13 EKİM’DE

İSO III. SANAYİ KONGRESİ:12-13 EKİM’DE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET GÜCÜ İÇİN BULUŞMA NOKTASI Sürdürülebilir rekabet gücüne ulaşabilme yolunda, Türk sanayisinin dünya ekonomisinde daha etkin bir rol üstlenebilmesi için izlenmesi gereken stratejilerin, karşılaşılan sorunların ve çözüm önerilerinin değerlendirileceği III. Sanayi Kongresi 12-13 Ekim 2004 tarihlerinde “Sürdürülebilir Rekabet Gücü – Küresel Değişime Uyum” teması ile gerçekleştirilecek. “III. Sanayi Kongresi”nde bir ürünün rekabet edebilirliğinin sağlanmasından, bir firmanın rekabet yeteneklerinin artırılmasına ve daha genel anlamda Türkiye’nin rekabet gücünün geliştirilmesine katkıda bulunacak yöntem ve stratejiler irdelenecek. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek olan “III. Sanayi Kongresi”nde, birçok başarı öyküsü ile birlikte Avrupa’nın önemli kurum ve kuruluşlarından konuşmacılar da yer alacak. Her ölçekteki sanayi kuruluşunun faydalanabilmesi amacıyla kapsamlı bir şekilde hazırlanan III. Sanayi Kongresi programını incelemek için lütfen aşağıdaki linkleri tıklayınız. 12 Ekim 2004 Salı 10:00 – 11:30 Açılış Oturumu Açılış Konuşmaları • C. Tanıl Küçük, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı • Hüsamettin Kavi, İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkanı • Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı • Doç. Dr. Abdüllatif Şener, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 11:30 – 12:30 Konuk Konuşmacı (Keynote Speaker) “Küreselleşmenin Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri” Martin Wolf, Financial Times Gazetesi Baş Ekonomisti ve Yazarı 12:30 – 14:00 Öğle Yemeği Konuk Konuşmacı/Yaratıcılık ve Tasarım İrfan Sayar, Porof. Zihni Sinir Tasarım Atölyesi 14:00 – 16:00 Oturum 1A: Türkiye’deki Yatırım Ortamı Oturumda, Türkiye’deki yatırım ortamı, yerli ve yabancı kuruluş temsilcileri tarafından çeşitli ülke örnekleri ışığında değerlendirilecek, yatırım ortamının özel sektör açısından önemi ele alınacaktır. Alt Başlıklar Türkiye’deki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Türkiye’deki yatırım ortamının karşılaştırmalı değerlendirmesi, Yatırımcı gözüyle Türkiye’deki yatırım ortamı, Uluslararası doğrudan yatırımlarda başarı örneği: İrlanda • Oturum Başkanı: Şaban Erdikler, YASED Yönetim Kurulu Başkanı • İbrahim H. Çanakçı, Hazine Müsteşarı • İzzet Karaca, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı • Paul Hanratty, İrlanda Endüstriyel Gelişim Ajansı Avrupa Direktörü • Adnan Nas, PricewaterhouseCoopers, Kıdemli Ortak-TABA Başkanı 14:00 – 16:00 Oturum 1B: Üründe Rekabet Edebilmenin Yolları Oturumda, bir ürünün rekabet gücünü arttıran faktörler ele alınacak, ürünleriyle küresel rekabet gücü elde edebilen başarı örneklerine yer verilecektir. Alt Başlıklar Tasarımın rekabet gücüne etkisi, Markalaşma-markalaşmama, Üründe farklılık yaratma, Ürün geliştirme, Müşteri beklentilerini anlama, Pazarı tanıma, Fasonda tercih edilir olma • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Arman Kırım, Bağımsız Danışman • Nafi Güral, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı • Cemalettin Sarar, Sarar Giyim Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı • Kuthan Ergin Bilgiç, Ülker Tüketici Grubu Başkan Yardımcısı • Mehmet Güvey, Solectron Genel Müdürü 16:30 – 18:30 Oturum 2A: KOBİ Klinik Oturumda, firma deneyimleri ışığında, küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm alternatifleri tartışılacaktır Alt Başlıklar Kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabet, Dış ticaretteki tehditler nelerdir? Küreselleşmeden nasıl yararlanılır? Fikri haklar, Yenilikçilik ve uzmanlaşma • Oturum Başkanı: Doç. Dr. Talat Çiftçi, Hakan Madencilik - Yönetim Kurulu Üyesi Oturum Başkanı: Ali Akurgal, Akurgal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı • Vedat Mimaroğlu, Çimtaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Ali İnce, Pisa Tekstil ve Boya Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü • Aynur Bektaş, Hey Tekstil San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü • Cahit Atay, Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bölüm Müdürü 16:30 – 18:30 Oturum 2B: Rekabet Gücü İçin İşbirlikleri Oturumda küresel rekabet gücü elde edebilmek için gerekli olan çeşitli işbirliği modelleri ele alınacak, başarılı örneklere yer verilecektir. Alt Başlıklar Özel sektör işbirliği modeli: Sanayi kümelerinde İtalya deneyimi, Özel sektör-yerel yönetimler işbirliği, Üniversite-sanayi işbirliği, Özel sektör – kamu işbirliği • Oturum Başkanı: Prof. Dr. Barış Tan, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü • Dr. Mimar Kadir Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı • Roberto Calugi, Milano Ticaret ve Sanayi Odası, Alan Yöneticisi • Artemis Saitakis, CRETE Teknoparkı Başkan Vekili • Elena Sterling, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 13 Ekim 2004 Çarşamba 10:00 – 11:00 Konuk Konuşmacı (Keynote Speaker) “Başarılı Firmaların Gelecek Stratejileri” Arie De Geus, London Business School 11:15 – 13:15 Oturum 3A : Girişimcilikten Kurumsallaşmaya Oturumda bir işletmenin kurulması, sürekliliğinin sağlanması ve yeni kuşaklara devri aşamaları boyunca karşılaşılan dönüm noktaları bizzat girişimcilerin gözüyle irdelenecektir Alt Başlıklar Başarılı bir başlangıç, Yeni girişimin sürekliliği, Kalıcılık için şirket kültürü, Aile şirketlerinde nesillerarası devir, Aile şirketlerinde değişimin yönetimi, Kuşak çatışması ile başetmek, Aile - şirket ilişkileri • Oturum Başkanı: Dr. Melsa Ararat, Sabancı Üniversitesi, Kurumsal Yönetim Forum Direktörü • Sami Kariyo, Öğretmen Çorap (Penti) Yönetim Kurulu Başkanı • Osman Boyner, Boyner Fab. Mensucat A.Ş. Genel Müdürü • Tuğrul Tekbulut, Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı • Dr. Murat Akdoğan, Baymak Makine San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü 11:15 – 13:15 Oturum 3B: Küreselleşmenin Makro Boyutta Değerlendirilmesi Oturumda, küreselleşme olgusunun ülkeler, bölgesel yapılanmalar ve dünya ekonomik sistemi üzerindeki etkileri tartışılacak, küresel düzendeki son gelişmeler ve bunların Türkiye’ye muhtemel etkileri ele alınacaktır Alt Başlıklar Küreselleşmenin getirdiği fırsatlar ve tehditler, Avrupa Birliği’nin küreselleşmeye bakışı, Genişlemiş Avrupa Birliği ve Türkiye’ye etkileri, Küresel düzenin yeni ve gelecekteki ticaret kuralları, Rekabetin yükselen yıldızları Uzakdoğu ve Çin’in Türkiye’ye etkileri • Oturum Başkanı: Osman Ulagay, Milliyet Gazetesi • Ulrike Hauer, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Birinci Sekreter (B Bölümü Başkanı – Ticaret, Ekonomi, Tarım) • Dr. Bahadır Kaleağası, Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) AB ve UNICE Temsilcisi - Brüksel • Staffan Jerneck, Avrupa Politikaları Araştırma Merkezi (Centre for European Policy Studies -CEPS), Kurumsal İlişkiler Direktörü • Dr. Attila Sönmez, DPT ve Dünya Bankası eski İktisatçısı 13:15 – 14:30 Öğle Yemeği 14:30 – 16:30 Oturum 4A: Türkiye’nin Sanayi Stratejisini Oluşturmak Oturumda, Türkiye’nin sanayi stratejisi eksikliğinin sonuçlarından yola çıkarak, Avrupa Birliği’ne tam üyelik perspektifiyle tüm taraflar tarafından benimsenen, sistemik bir bütünlüğe sahip, uygulanabilir bir stratejinin oluşturulması ve hayata geçirilmesinin yöntem ve koşulları tartışılacaktır Alt Başlıklar Türkiye’nin sanayi stratejisi eksikliği ve sonuçları, AB Sanayi Stratejisi, genişlemiş Avrupa Birliği’nin bu stratejiye etkisi ve Türkiye değerlendirmesi, Lizbon Stratejisi perspektifi ile bir Sanayi Stratejisi arayışı – Türkiye İktisat Kongresi Çalışma Grubu Raporu, Bilim ve teknoloji politikalarının sanayi stratejilerine etkileri ve bir gelecek vizyonu • Oturum Başkanı: Attila Karaosmanoğlu, Dünya Bankası Eski Başkan Vekili. • Bülent Demircioğlu, İSO Yönetim Kurulu Üyesi • Philippe Jean, Head of Unit, European Commission, Enterprise DG, Directorate A – Enterprise Policy • Dr. Ümit İzmen, TÜSİAD Genel Sekreter Yrd. • Prof. Dr. Erol Taymaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi 14:30 – 16:30 Oturum 4B : Sanayinin Dışa Açılma Stratejileri Oturumda, küreselleşme sürecinde firmaların dışa açılmak için izledikleri farklı stratejiler ve edindikleri tecrübelere yer verilecektir. Alt Başlıklar Pazarlama ve markalaşma, Yurt dışında üretim, Büyük üreticilerin tedarik zincirlerinde yer alma, Teknoloji ve uluslararası işbirlikleri geliştirme • Oturum Başkanı: Yılmaz Kanbak, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı • Mehmet Evyap, Evyap Sabun Yağ Gliserin San.Tic. A.Ş. Yürütme Kurulu Başkanı • Şadi Burat, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi • Ahmet Bayraktar, Farba Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı • Ufuk Güçlü, Ford Otosan Ürün Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı 17:00 – 19:00 Kapanış Paneli: Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Dünyadaki Yeri Panelde küreselleşme sürecindeki gelişmeler ışığında Türkiye’nin konumu ve gelecek vizyonu, bu vizyona ulaşmak için izlenmesi gereken stratejiler ile özel sektör, kamu sektörü ve özel sektör-kamu işbirliğiyle yapılması gerekenler tartışılacaktır. Alt Başlıklar Küreselleşme sürecinde Türkiye, Türkiye’nin küresel ortamda başarılı olması için uygulaması gereken stratejiler • Oturum Başkanı: Nuri Çolakoğlu, Doğan Yayın Holding, Yayın Danışmanı • Ali Babacan, Devlet Bakanı • Memduh Hacıoğlu, İstanbul Milletvekili, Karin Gıda Yönetim Kurulu Başkanı • Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı • Bülent Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı 19:00 Kapanış Konuşması C. Tanıl Küçük, İSO Yönetim Kurulu Başkanı