KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ MAKİNE İTHALATI HAKKINDA

Sayın Üyemiz,
 
31.12.2009 tarih ve (50 – 00) 2877 sayılı yazımızda 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 11 sayılı Gümrük Genel Tebliği’nin Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) Seri No: 1 ve Seri No: 2’yi yürürlükten kaldırdığı ve eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelere ilişkin uygulamaların 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2009/23 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca yapılacağı bildirilmişti.
 
Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan 13.01.2010 tarihli yazıda ise 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/9 sayılı Tebliğ hükümleri uyarınca yukarıda bahsedilen 2009/23 sayılı Tebliğ’in yürürlükten kaldırıldığı ve kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak ithal edilebilecek maddelere ilişkin uygulamaların artık 2010/9 sayılı Tebliğ usullerince yapılacağı bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize rica ederiz.
 
Saygılarımızla.