FİRMA SAHİPLERİNİN VE YÖNETİCİLERİNİN DİKKATİNE

FİRMA SAHİPLERİNİN VE YÖNETİCİLERİNİN
DİKKATİNE
 
AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERİN MESLEKİ EĞİTİM BELGESİNE SAHİP OLMASI ZORUNLUDUR.
 
BELGESİ OLMAYANLARIN MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİNE (ÇIRAKLIK OKULU) ACİLEN MÜRACAATLARI GEREKİR
 
Sayın Üyemiz,
 
Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ 31 Mayıs 2009 tarih ve 27244 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha önce 16 Haziran 2004 tarih ve 25494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği ile belirlenen işlerde çalıştırılacak personelin yukarıda bahsedilen Tebliğle belirlenen şekilde eğitime tabi tutulmaları ve bunun belgelendirilmesi gerekmektedir.
 
Üyelerimizin Denetimlerde herhangi bir cezai müeyyideye muhatap olmamaları için Belgesiz Çalışanlarına mutlaka Mesleki Eğitim Belgesi aldırmaları gerekmektedir.
 
Bunun için; 28 Ocak 2010 tarihine kadar Mesleki Eğitim Merkezlerine (Çıraklık Okulu) müracaat ederek aşağıdaki nitelikleri sağlayan personel, 08 Şubat 2010 tarihinde yapılacak Denklik Sınavına girmeyi hak kazanarak Mesleki Eğitim Belgesine sahip olacaklardır.
 
 
 
 
Yukarıda istenen şartları sağlayamayan personeliniz var ise bunlarında acilen Mesleki Eğitim Merkezlerine (Çıraklık Okulu) müracaat ederek eğitimlerini tamamlatmanız gerekmektedir.
 
Konunun hassasiyetine binaen ÖNEMLE DUYURULUR.
KONYA SANAYİ ODASI
BAŞKANLIĞI