TSE TARAFINDAN UYGUNLUK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARET STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TSE TARAFINDAN UYGUNLUK DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILAN ÜRÜNLERİN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARET STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (Tebliğ No.2010/1)
İLE
BAZI MADDELERİN İTHALATININ İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞLER YAYIMLANDI
 
Sayın Üyemiz,
 
Dış Ticaret Müsteşarlığımız tarafından; TSE Başkanlığınca Uygunluk Değerlendirilmesi yapılacak ürünlerin ithalatına dair 2010/1 sayılı Dış Ticaret Standardizasyon Tebliği ile Bazı Malların İthalatının İzlenmesine İlişkin İthalatta Gözetim Uygulanmasına Dair 2010/20, 2010/1, ve 2010/2 sayılı Tebliğler ve yine İthalatta Gözetim uygulamasına ilişkin 2005/2, 2005/16, 2006/7, 2007/12, 2008/2, 2008/14 ve 2009/7 sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğler 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı Resmi Gazete – 2.Mükerrer yayımlanmıştır.
 
Bilgilerinize rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
KONYA SANAYİ ODASI
BAŞKANLIĞI