TÜRKİYE’NİN EKONOMİK DARBOĞAZDAN KURTULUŞU İHRACATTA

KSO’da düzenlenen Dış Ticaret Eğitim Programı’nda katılımcılar Türkiye’nin ekonomik dar boğazdan kurtuluş reçetesinin ihracat olduğu görüşünde birleştiler. Konya Sanayi Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Dış Ticaret Eğitim Programına katılımcılar büyük ilgi gösterdi. Programın açılışında konuşan KSO Genel Sekreteri Sedat Taşkazan, Konya Sanayi Odası (KSO), Konya Ticaret Odası (KTO) ve İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) ile ortaklaşa düzenlenen seminerin, dış ticaret konusunda nitelikli eleman yetiştirmek ve dış ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmaları mevcut yasal uygulamalardan haberdar etmeyi amaçladığını söyledi. Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Odası adına konuşan KTO Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Öztürk, Türkiye’nin dış ticaret hacminin son yıllarda hızlı bir artış gösterdiğini belirterek, “Türkiye değişik aralıklarla krizlere girmektedir. Krizlerin ana sebebi olarak Dış Ticaret Açığı dediğimiz döviz borçlanması yaşanmaktadır. Dış Ticaret Açığımızı normal seviyesine getirebilmemiz için ihracata çok ciddi bir şekilde önem vermemiz gerekir. Son dönemlerde ihracattaki artışımızla birlikte ithalatımızdada ciddi bir artış var. Cari açık problemiyle de uğraşır hale geldik.”dedi. TÜRKİYE BİLGİ TOPLUMU OLMALI Türkiye’nin ihracatında artık yurtdışından ithal ettiği hammaddeleri işleyip satmak yerine kendi mallarını ve patentini üreterek, yeni pazarlar bulması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Türkiye’nin yeni dış ticaret pazarlarına ihtiyacı var. Bu da bilgiyle olur. Bilginiz varsa, yeni pazarlar bulabilir, yeni ihracat kalemleri oluşturabilirsiniz. Dünyadaki gelişmiş ülkeler sanayi toplumu olarak geliştiler daha sonra bilgi toplumu haline geldi. Türkiye gelişmiş ülkeleri yakalamak istiyorsa, sanayi toplumu sürecini daha hızlı bir şekilde geçmenin yollarını bulması gerekiyor. Bilgi birikiminiz varsa, sanayi toplumu sürecini daha hızlı geçebiliriz. Bilgi toplumu olarak da gelişmiş ülkelerle aramızdaki açığı daha hızlı kapatabiliriz. Türkiye’nin önündeki en büyük avantajı genç ve aktif bir nüfus. Aktif ve genç nüfusumuzu sermaye dezavantajını giderecek şekilde yetiştirirsek ve eğitilebilirsek bu avantajla sermaye ve teknolojideki eksikliği giderebiliriz.”diye konuştu. Türkiye’nin gelişmesinde en önemli faktörün eğitim olduğuna değinen Öztürk, “Bilgi toplumu olmak ve eğitilmek en büyük ihtiyacımız. Eğitimli ve bilgi toplumu oluşturabilirsek sermaye kendiliğinden gelecektir.”şeklinde konuştu. Türkiye’de dış ticaret alanında sürekli değişen mevzuatlar, yasalar, dış ticaret politikaları, AB’ye giriş süreci gibi önemli gelişmelerin yaşandığına dikkat çeken Öztürk, “Bu gelişmeler çerçevesinde dış ticaret alanında büyük gayret ve çaba sarfeden üyelerimiz bu değişiklikleri günübirlik izlemekte çeşitli zorluklar ve sıkıntılar çekmektedir.”dedi. FİRMALAR, KALİFİYE ELAMAN SIKINTISI ÇEKİYOR Dış ticaret konusunda firmaların kalifiye elaman sıkıntısı olduğunu bildiklerine dikkat çeken Öztürk, daha sonra şunları söyledi: “Sistemin işleyişinden kaynaklanan sorunlar, gümrüklerde yaşanan sorunlar, dış ticaret şirketlerini zorlamaktadır. Seminerle bu alanda yaşanan problemlerin çözümlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” Türkiye’nin ihracatta dünya sıralamasında 25. olduğunu hatırlatan İGEME Eğitim ve Koordinasyon Şube Müdürü Vural Çekinmez, “Firmalara büyük görevler düşüyor. Her firma kendisi için yapacağı icraatları Türkiye için yapıyor. Kendi içinde koordinasyon kurmak zorundasınız.”dedi. 2,5 gün sürecek olan programda Elektronik Ticaret ve Uygulamaları, İhracatta Pazarlama, İhracatta Pazar Potansiyelini Saptama ve Pazarı Değerlendirme, Türk Dış Ticaret Rejimi: İhracata Ait Esaslar ve Uygulamalar, İhracata Yönelik Devlet Yardımları, Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası Mevzuatı, Dış Ticarette Ödeme Şekilleri, Kambiyo ve Bankacılık İşlemleri, Dış Ticarette Teslim Şekilleri, İhracatta KDV İstisnası, Gümrük Mevzuatı Uygulamaları, Gümrük Tarife Cetveli (Tarihçesi, Dayanakları,Kullanılan Mevzuat, Önemi), İthalat Rejimi, İthalat ve Standardizasyon Tebliğleri gibi konular yer alacak.