2008/9 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza intikal eden yazıda; Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığının 2008/9 sayılı Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği ile ilgili yazısı ekte belirtilmiştir.
Üyelerimizin mağdur olmamaları için ilgili tebliğde belirtilen hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir.
 
Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

Ek-1 2008/9 SAYILI DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ