Ruhsat Süresi ve Biyolojik Etkinlik Denemeleri

 

 06.11.2008 Tarih ve B.104ISM4420003-111 / 962 Sayılı Konya İl Sağlık Müdürlüğünden

alınmış olan yazıda Sağlık Bakanlığı,Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün

11 Şubat 2008 tarihli ve 4682 sayılı yazısı ile 23 Ekim 2008 tarihli ve 31444 sayılı,

Ruhsat Süresi ve Biyolojik Etkinlik Denemeleri ile ilgili yazıların birer sureti ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Saygılarımızla

 

KONYA SANAYİ ODASI

 

 

EKİ: 2 Sayfa ilgili Kurum yazıları

 

Ek-1 indirmek için tıklayınız.

Ek-2 indirmek için tıklayınız.