AKARYAKIT İKMAL DÜZENEKLERİ HAKKINDA

İLGİ: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu' nun 04-11-2008 Tarih 31286 Sayılı Yazısı

            İlgi yazıyla ilimiz sınırları içerisinde yer alan fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri v.b. yerlerde kurulu akaryakıt ikmal düzeneklerinin yerleri, sayıları ile bu düzeneklerin gerekli ruhsat ve izinlere haiz olup olmadıkları konusunda bilgi istenmektedir

Bu nedenle siz değerli üyelerimizin mağdur olmamaları için  işyerinde  bu tür  akaryakıt ikmal düzeneği bulunup bulunmadığının  Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica eder, hayırlı işler dileriz.

 

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

Detaylı Bilgi için ;

Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü  Tel: 321 77 56

EK-1 EPDK'nın ilgili yazısı 

T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU
Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı


 

Konu : Akaryakıt ikmal düzenekleri hakkında

 

Bilindiği üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun (Kanun) ilgili hükümleri doğrultusunda, petrol piyasasında faaliyet gösteren kişilerin lisanslandırılması işlemlerine devam edilmektedir.

Kanunun 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkanı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç, araçlara yapılacak akaryakıt ikmali bayilik lisansı ve yeterli donanımı olan akaryakıt istasyonları dışında yapılamaz " hükmü ile araçlara yapılacak akaryakıt ikmalinin akaryakıt istasyonları dışında yapılamayacağı hüküm altına alınmış, ancak kendi araçları için ikmal ve depolama kapasitesi olan yerler için istisnai bir hak tanınmıştır. Akaryakıt ikmal düzeneklerinin bu istisnai haktan yararlanabilmeleri için bu düzeneklerden sadece düzenek sahiplerinin kendi araçlarına ikmalin gerçekleştirilmesi, ikmal edilen akaryakıtın hiçbir şekilde ticari faaliyete konu edilmemesi (satış, hak edişten düşme, mahsuplaşma v.b.), düzeneklere ilişkin gerekli ruhsat ve izinlerin (gayri sıhhi müesseselere ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı v.b.) alınmış olması gerekmektedir.

Bununla birlikte, gelen ihbarlarda ihbarlarda; söz konusu düzeneklerin piyasa faaliyeti maksadı ile kullanıldıkları, anılan düzeneklerin büyük çoğunluğunun gerekli ruhsat veya izinlere sahip olmadıkları, "ulusal marker"in kullanıma girmesi ve akaryakıt istasyonlarında düzenli olarak marker denetimlerinin gerçekleştirilmeye başlanması ile birlikte akaryakıt istasyonlarından son kullanıcılara satışı etkin bir şekilde engellendiği düşünülen kaçak akaryakıtın anılan düzeneklerden piyasaya sürüldüğü belirtilmektedir.

Bu nedenle, kanunun ilgili maddesinde belirtilen akaryakıt ikmal düzeneklerinin piyasa faaliyeti amacıyla kullanılıp kullanılmadıklarının tespit edilmesi ve kaçak akaryakıtın bu düzenekler kanalı ile piyasaya sürülmesine engel olunması maksadıyla, tüm yurt genelinde söz konusu düzeneklerin yerlerinin ve sayılarının tespit edilmeleri, gerekli ruhsat ve izinlere sahip olup olmadıklarının denetlenmeleri ve anılan düzeneklerde bulunan akaryakıtların marker denetimine tabii tutulması gereği hasıl olmuştur.

Bu çerçevede, Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanmış olan protokol kapsamında, iliniz sınırları içerisinde yer alan fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri v.b. yerlerde kurulu akaryakıt ikmal düzeneklerinin yerlerinin ve sayılarının tespit edilerek Kurumumuza bildirilmesi, bu düzeneklerin gerekli ruhsat ve izinlere haiz olup olmadıklarının denetlenmeleri ve anılan düzeneklerde bulunan akaryakıtların marker denetimine tabii tutulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

                                                                                                                       Güngöz Azim TUNA
                                                                                                                                            Daire Başkanı