TOBB-HALKBANK İŞBİRLİĞİ İLE KOBİ DESTEK KREDİSİ

Reel sektörün desteklenmesi, uygun faiz ve limitlerle kredi kullanımının yaygınlaştırılması ve riskin tabana yayılması ilkesine uygun olarak, gerek sanayi üretimindeki payları ve gerek ise milli gelire katkıları bakımından ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile ticari nitelikli firmaların içinde bulunduğu finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak amacıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Halk Bankası arasında Kredi Anlaşması imzalanmıştır.

Bu Kredi anlaşması ile hedef kitlesi KOBİ'ler ile Ticari Nitelikte Firmalara Türkiye halk Bankası A.Ş. tarafından aşağıda belirtilen şartlarda kredi kullandırılacaktır.

a) TOBB tarafından Türkiye Halk Bankası A.Ş.'ne 100 Milyon YTL mevduat kaynağı aktarılacak ve geri dönüşlerle birlikte kaynak söz konusu bankada 8 ay boyunca kredi olarak kullandırılacaktır.

b) Türkiye Halk Bankası A.Ş. de, TOBB'un aktaracağı kaynak tutarına ilave olarak 800 milyon YTL nakit ve gayri nakdi kredi ile ayrıca 400 milyon ABD Doları tutarında Banka kaynaklı ihracat kredisi için fon ayıracaktır. Türkiye halk Bankası A.Ş. ile imzalanacak olan bu Kredi Anlaşması sonunda, yaklaşık olarak 1 milyar 500 milyon YTL tutarındaki kredi hacmi reel sektörün hizmetine sunulmuş olacaktır.

c) Bu kredilerden, TOBB tarafından aktarılan İmalatçı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) ile Ticari Nitelikli firmalara kullandırılacak nakit kredilere % 14,40 faiz ile ayrıca %1,50 banka tarafından komisyon uygulanacaktır. Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından tahsis edilecek nakdi kredilerde ise, uygulanmakta olan faiz oranından %02 (aylık faiz %2,45-%02=%2,25) indirim uygulanacaktır.

d) TOBB kaynağından kullandırılacak nakit kredilerde, her bir firmaya asgari 20 bin, azami 50 bin YTL kredi kullandırılabilecektir. Ancak kredilendirme en az talepten başlayarak karşılanacaktır.


e) TOBB kaynağından kullandırılacak nakit kredilerde, asgari vade 3 ay, azami vade ise 12 ay olacaktır.

f) Kredilendirmede tüm risk ve teminatlandırma Türkiye Halk Bankası'na ait olacak, kredi değerlendirme sürecinde TOBB kredi talep eden firmalar üzerinde herhangi bir kredi onayına iştirak etmeyecektir.
Ancak, Üyelerin kredi başvurusu sırasında, söz konusu bankanın talep edeceği kredi evraklarının yanı sıra, Odamızdan talep edilecek ve bir örneği www.kso.org.tr ve www.tobb.org.tr web adresinden temin edilebilen "TOBB-HALKBANK İŞBİRLİĞİ İLE DESTEK KREDİSİ İÇİN KREDİ TALEBİ BEYAN BELGESİ" de istenecektir.

g) Türkiye Halk Bankası, TOBB tarafından aktarılan kaynağı, kendi iç prosedürüne göre değerlendirerek kredibilitesi uygun olan firmalara, kredinin kullandırımı sırasında % 1,50 komisyon ve 300,-YTL sabit masraf alacak ve bu tutarı peşin olarak tahsil edecektir. Ancak, Banka'nın uygulayacağı basit yıllık 1,50 komisyon, kredinin kullanım süresine bağlı olarak aidatlandırılarak uygulanacaktır. Diğer bir deyişle, her ay için (1,50 komisyon / 12 ay ) formülü geçerli olacaktır.

h) TOBB-Halkbank İşbirliği ile Destek Kredisi kapsamında, ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren, imalatçı olmayan firmalara kullandırılacak kredilerde BSMV kesintisi uygulanacak, imalat, bakım, onarım faaliyetinde bulunan ve Banka'nın KOBİ tanımı içerisinde yer alan firmalara kullandırılacak kredilerde ise BSMV istisnası uygulanacaktır.

Kredi talebiniz için  size en yakın Halkbankası Şubelerine müracaat etmeniz gerekmekte ve banka tarafından başvuru sırasında istenen belgeler arasında  bulunan  Kredi Talebi Beyan Belgesi'ni de  Odamızdan temin edebilirsiniz.

Konya Sanayi Odası Başkanlığı

 

Ek-1:

Tobb-Halkbank İşbirliği İle Destek Kredisi İçin Kredi Talebi Beyan Belgesi