MESLEKİ EĞİTİM VE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN

MESLEKİ EĞİTİM VE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN YENİ İŞKUR GENELGESİ İLE İŞVERENLER İÇİN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI (İEP) İŞKUR BAŞVURU   EKRANI KULLANIM KILAVUZU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden odamıza gelen yazıda 08.04.2022 tarih ve 31803 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e istinaden, mesleki eğitim ve işbaşı eğitim programlarının yürütülmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili yeni İş-Kur Genelgesi yürürlüğe konulduğu bildirilmiştir.

Konuya ilişkin bilgi notu, "Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Genelge" ve "İşverenler için İEP Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu" ekte dikkatinize sunulmuştur.

EK:

1- Bilgi Notu (1 sayfa)

2- Mesleki Eğitim ve İşbaşı Eğitim Programlarına İlişkin Genelge (129 sayfa)

3- İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı Başvuru Ekranı Kullanım Kılavuzu (31 sayfa)

Dosyalar