BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen yazıya atfen; 27 Ocak 2022 tarihli ve 31732 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve aşağıda bir örneği sunulan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatına İlişkin Tebliğ ile, Tebliğ'de yer alan tarım ürünleri ihracatında gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapmaya Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirildiği açıklanmıştır..

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI