SERA GAZLARI İÇEREN TEK KULLANIMLIK BASINÇLI KAPLARIN PİYASAYA ARZI HK.

                                      

SERA GAZLARI İÇEREN TEK KULLANIMLIK

BASINÇLI KAPLARIN PİYASAYA ARZI

HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yazısına atfen; 4 Ocak 2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin Geçici 2nci Maddesi'nin 3üncü fıkrasında "1/1/2022 tarihinden itibaren florlu sera gazları içeren tek kullanımlık basınçlı kapların piyasaya arzı yasaktır." hükmünün bulunduğu bildirilmektedir.

Söz konusu hüküm gereği florlu sera gazlarını içeren tek kullanımlık basınçlı kapların anılan tarih itibariyle piyasaya arzı yasaklanmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI