KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYUMLULUĞU VE VERBİS ‘E KAYIT İŞLEMLERİ

(SON İKİ GÜN)        (31 ARALIK 2021)

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyumluluğu ve VERBİS ‘e Kayıt İşlemleri

 

Sayın Yetkili;

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

Bu Kanun’a göre özel ve kamu kuruluşları Kanun kapsamında belirtilen hususlara göre öncelikle Kanun’a uyum sağlamak ve daha sonrasında da VERBİS ‘e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt ve bildirimini gerçekleştirmelidir.

VERBİS son kayıt tarihi yıllık çalışan sayısı 50 ’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL ’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için 31Aralık 2021 gerekliliklerin yerine getirilmesi için son tarihtir.

31Aralık 2021 ’den sonra KVKK tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, Yasaya göre uyum ve VERBİS bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyen özel şirketler 2.500.000 TL ’ye kadar idari para cezası ile karşılaşabilecektir.

Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi ve muhafazasını sağlanması hususunda her türlü idari ve teknik tedbirin alınması gerekmektedir.

Konya Sanayi Odası tarafından kurulan AHİTÜRK-Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.  olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumunu sağlamak isteyen KSO/KOS üyelerine indirim kararı kapsamında 17024 Akreditasyonuna sahip şirketimiz tarafından tam uyumluluk danışmanlığı hizmetinin sizlere indirimli olarak sağlanacağını bilgilerinize sunarız.

Hizmet Ücretlerimiz için tıklayınız

(https://bit.ly/3pmCb8r)

Saygılarımızla,

Konya Sanayi Odası Mesleki Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ.

Teklif Talep Başvuru Formu:

https://bit.ly/3yUQyUT

AHİTÜRK

0332 503 3777

bilgi@ahiturk.com.tr