ÇEVRE MEVZUATI HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Odamıza gelen yazıda; 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan Yönetmelikler kapsamında sanayide atıkların yönetimi ile ilgili olarak; atıkların depolanması, taşınması ve geri kazanım/bertaraf işlemlerinin ilgili Yönetmelikler kapsamında değerlendirilerek işlem yapılması esas olup bu kapsamda;

Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereğince motor yağı değişimi yapan tüm işletmelerin Bakanlık çevrimiçi sistemine (eçbs) kayıt yaptırarak, İl Müdürlüğünden ivedilikle Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi almaları,

  • 04.04.2015 Tarih ve 29314 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında yükümlü olan işletmelerin kütle denge bildirimlerini 27.11.2021 tarihine kadar tamamlamaları,
  • İşletmelerin Atık Beyanlarını her yılın 1 Ocak -31 Mart aralığında yapmaları,
  • Ambalaj Atıklarının Kontrol Yönetmeliği Kapsamında ambalaj üreticisi piyasaya süren bildirim verme yükümlülüklerini 1 Ocak -31 Mart aralığında gerçekleştirmeleri,
  • Satış noktaları ve piyasaya süren işletmelerin GEKAP bildirim ödemelerini Bakanlığın belirlenen tarih aralıklarında 3 aylık dönemlerde yapılmalarının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca 09 Ekim 2021 Tarihli ve 31623 Sayılı Resmi Gazetede Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesissilerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, Harfiyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrol Yönetmeliğinde ve Sıfır Atık Yönetmeliğinde değişiklikler yapılmıştır. “Atık Getirme Merkezi Tebliği ve Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanılmasına Dair Tebliğ” ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu meyanda; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna bağlı olarak çıkarılan mevzuatlar kapsamında işletmelerin yükümlülüklerini herhangi bir idari yaptırıma sebep olmamak için yerine getirmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz .

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI