DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI’NDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

 

DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI’NDA DEĞİŞİKLİK HAKKINDA

Sayın Üyemiz;

14 Ekim 2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete´de "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" yayınlanmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla;

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

Ek: DDAS Tebliğ Değişikliği Hakkında Bilgi Notu

 

Dosyalar