KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'n dan DUYURU

Bilindiği üzere; mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumlarını kolaylaştırmak, mükellef-idare ilişkilerinin karşılıklı güven esasına dayanmasını ve birimlerimiz arası uygulama birliğinin sağlanmasını temin ve mükelleflerimizin haklarını en üst seviyede korumak için Vergi Dairesi Başkanlığımız yetki alanında yapılan uzlaşma görüşmelerinde, mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumlarını dikkate alan ve erken ödemeyi özendiren bir yaklaşımla indirimler önerilmektedir.

 

    Mükelleflerimiz tarafından gösterilen uyum seviyesinin yemden değerlendirilmesi ve Başkanlığımız tahsilat çalışmalarına daha fazla etkinlik kazandırılması amacıyla, vergi borcu bulunmayan veya uzlaşma görüşmelerine katılmadan önce uzlaşmaya konu vergilerini ödeyen mükelleflerimize daha fazla indirim önerilecektir.

 

Sıtkı AKSÖZ

Vergi Dairesi Başkanı

 

Ayrıntılı Bilgi ve Müracaat

 

Vatan Caddesi Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası 5 Kat Selçuklu/KONYA

Ayrıntılı Bilgi için İrtibat….:  Turan DURSUN Gelir Uzmanı

Telefon...: (0332) 236 56 00 Dahili hat 1511

Faks......:  (0332) 236 26 06

Web Adresi...: http://www.konyavdb.gov.tr

e-posta: usulvetahsilatmud@konyavdb.gov.tr