2021/9 SAYILI KULLANILMIŞ VEYA YENİLEŞTİRİLMİŞ EŞYA İTHALATINA İLİŞKİN TEBLİĞ HAKKINDA

 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza gelen, Ticaret Bakanlığının yazısına atfen;  kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatına ilişkin usul/esasları belirleyen ve 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/9 Sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ'in güncellenmesine dair görüş talep edilmektedir.

Tebliğ'de gündeme getirilecek  görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 27 Ekim 2021 tarihine kadar ekte yer alan excel formatına uygun olarak mserkankanarya@kso.org.tr mail adresine  iletmenizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI

Dosyalar