Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Bölgesel Seminerleri Hk.

Sayın Üyemiz,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, M1, M2, P1, P2, T1 ve/veya T2 yetki belgesi düzenlenmiş firmaların, faaliyetlerine ilişkin bilgilerini Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemine (U-ETDS), elektronik olarak eklemeleri/iletmeleri zorunlulukları kapsamında TOBB üyesi gerçek ve tüzel kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı himayesinde ve TOBB ev sahipliğinde bölgesel elektronik toplantılar düzenlenmesi planlanmıştır. Bu kapsamda İç Anadolu Bölgesi için planlanan toplantı 01.09.2021 tarihinde 14:00 - 18:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Planlanan toplantılar webinar şeklinde gerçekleştirilecek olup, katılımcılar soruları ile görüş ve önerilerini hem sistem üzerinden mesaj yazmak suretiyle iletebilecek, hem de sistem üzerinden söz isteyip sözlü olarak iletebileceklerdir.

Seminere katılmak için;

https://tobb-org.zoom.us/j/95925993681?pwd=bythYzIrTU5jUk90RkpIYU5KdmpZUT09

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı