Kamu İhale Sözleşmelerinde Güncel Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Elektronik Dönüşüm Sempozyumu

Sayın Üyemiz,

Kamu İhale Kurumu, TOBB ve TOBB ETÜ iş birliğinde 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde "Kamu İhale Sözleşmelerinde Güncel Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Elektronik Dönüşüm" konulu sempozyum internet üzerinden düzenlenecektir. Sempozyum davetine ilişkin afiş ekte yer almaktadır.

Sempozyumda ekli program kapsamında Kamu İhale Sözleşmelerinde Borçlar Hukuku, Şirketler Hukuku ve İdare Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri ile Kamu İhalelerinde Elektronik Dönüşüm konuları anlatılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar