Çalışma İzin Görev Belgeleri Süre Uzatımı Hakkında Genelge

Sayın Üyemiz,

 İçişleri Bakanlığınca 2 Mayıs 2021 tarihinde Çalışma İzinleri Görev Belgelerine ilişkin genelge yayımlanmıştır.

Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar kullanılmasına imkan tanınmıştır.

Genelgede;

  • Muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-Başvuru sistemi üzerinden çeşitli nedenlerle belge alamayanlar için ise işveren ve çalışanların taahhütlerinin ve imzalarının bulunduğu, yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.
  • Ayrıca muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan;
  • İş yeri sahipleri,
  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

           Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları, için de yeni düzenlemenin yapıldığı ve bu amaçla Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca gerekli entegrasyonların sağlandığı bildirilmiştir.

  • Esas usul olan e-Başvuru sitemi üzerinden 2 Mayıs saat 17.00’ye kadar 2.677.000 çalışma izni görev belgesinin verildiği ifade edilmiştir.

Genelge Tam Metni  ve Görev Belgesi Formu ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar