Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge Hakkında

Sayın Üyemiz,

 İçişleri Bakanlığının 29.04.2021 tarihli Görev Belgesi Düzenlenmesi konulu genelgesi yayınlanmıştır. Bu çerçevede;

  • 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunacaktır.
  • Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacaktır.
  • Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1’de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.

Üyelerimizin yukarıda belirtilen hususlarla ilgili hazırlık yapmaları önem arz etmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

İlgili Genelge: https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-gorev-belgesi-duzenlenmesi-konulu-genelge-gonderildi

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar