Yeniden Kullanılabilir Ambalajların Depozito Uygulamaları Hk

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından Odamıza iletilen bir yazıda "Yeniden/Tekrar Kullanılabilir Ambalajlar İçin Depozito Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde depozito uygulaması yapan piyasaya süren işletmelere yönelik olarak depozito uygulamaları ile geri kazanım katılım payı ilişkilendirmesine dair bilgilendirme yazısı ekte sunulmaktadır. Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar