Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi (YEK-G) Webinarı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) 2021 yılından itibaren Avrupa Yeşil Mutabakatı'nda (Green Deal) yeni bir aşamaya gelmiş durumda olduğu belirtilmektedir. İlerleyen günlerde karbon salınımları ile ilgili olarak AB dışından Avrupa'ya ihracat yapan ülkelere "Sınırda Karbon Düzenlemesi" adıyla ilave maliyetlerin gelmesi söz konusu olacaktır. Bu mali yaptırımların; sanayiden enerjiye kadar birçok sektörü etkilemesi mümkündür. Sınıra Karbon Düzenlemesi mekanizması ile ilgili detayların henüz netleşmemiş olmasına rağmen  üretim süreçlerinde ve diğer hizmet aşamalarında tüketilen elektriğin yenilenebilir kaynaklardan üretildiğini belgeleme seçeneğinin önem kazanacağı düşünülmektedir.

Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının belgelenmesi, yaygınlaştırılması ve çevrenin korunması amacıyla, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemi'ni devreye almayı planlamaktadır. 

Türkiye'de devreye alınacak ve EPİAŞ bünyesinde işletilecek YEK-G Sisteminin anlatılması amacıyla; 07 Nisan 2021 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğindeki seminere  http://webinar.tobb.org.tr adresinden katılım sağlanacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı

Dosyalar