TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ ve 2021 ÇAĞRI PROGRAMI HK.

Sayın Üyemiz,

T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve InnoPark  işbirliğiyle organize edilen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ve 2021 Çağrı Programı” 1 Nisan 2021 Perşembe Günü saat 14:00-15:30 arasında online olarak gerçekleştirilecektir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, ülkemiz için stratejik öneme sahip yüksek katma değerli, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimine destek vermek üzere “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi  Programı” uygulamaya koymuştur. Hamle Programı; ülkemizin öncelikli yatırım ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılama amacıyla yürürlüğe konulmuş olup;

  • Genel Yatırım Teşvik mevzuatı
  • Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Desteği Mevzuatı
  • TÜBİTAK
  • KOSGEB

desteklerini tek bir pencerede birleştiren, tek başvuru ile tüm destek programlarından yararlanmanın mümkün kılındığı bir yatırım teşvik programıdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021 yılında Hamle programı kapsamında aşağıdaki 4 çağrıyı açacağını ilan etmiştir:

  • Mobilite (Ulaşım araçları, elektronik, elektrikli teçhizat ve makine)
  • Sağlık ve Kimya Ürünleri (Eczacılık, Tıbbi Cihaz ve Kimya)
  • Dijital Dönüşüm (Elektronik, elektrikli teçhizat ve makine)
  • Üretimde Yapısal Dönüşüm (Makine sektörü ve kritik hammaddeler)

InnoPark Hamle Programına yapılan başvuruları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Türkiye sathındaki 11 Bağımsız Değerlendirici Kurumdan biridir.

Kayıt için : https://innopark.com.tr/destekler/hamle/

Katılımlarınızı rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı