Küçük İşletmeler İçin Google Platformu Hk.

Sayın Üyemiz,

TOBB’dan alınan yazıda, KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik olarak, internetteki varlıklarını oluşturması, müşterilerine farklı dijital kanallar üzerinden satış yapmasının desteklenmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla "Küçük İşletmeler İçin Google" projesi başlatıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda TOBB ve Google işbirliğinde "Küçük İşletmeler İçin Google" platformu kullanıma sunulmuştur. Platforma ilişkin detaylı bilgiye

https://smallbusiness.withgoogle.com/intl/tr_tr/#!/   adresinden erişilebilmektedir.

TOBB ve Google işbirliğinde kullanıma sunulan platformda KOBİ'lerin dijital ekonomiye uyum sağlaması ve bu alanda güçlendirilmesi için gerekli ürün ve çözüm önerileri tek bir platform üzerinden adım adım açıklanmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

Konya Sanayi Odası

Başkanlığı