4. ULUSAL BİYOMÜHENDİSLİK KONGRESİ 15- 18 EKİM 2008 DE YAPILIYOR

Sayın Üyemiz;      
 
Ege Bölgesi Sanayi Odası’ ndan alınan yazıda; Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü TMMOB Kimya Mühendisleri Odası işbirliği ile düzenlenen 4. Ulusal Biyomühendislik Kongresi’ nin 15-18 Ekim 2008 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
 
Kongrenin amacı; ülkemizde biyomühendislik alanında mevcut potansiyeli bir kez daha ortaya koymak ve bu alanda çalışan, araştırma ve üretim yapan kişi, kurum ve kuruluşların ortak bir platformda bir araya gelmesi, biyomühendislik kapsamına giren tüm konularda son gelişmelerin görüşülmesi, tartışılması, karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması ve ülkemizdeki ilgili bilim insanları arasında iletişim bağlarının güçlendirilmesidir.
 
Ulusal ve uluslararası düzeyde katılımlı yapılacak bu Kongre; mühendis, klinisyen, biyolog, temel ve endüstriyel araştırmacılar, sektör temsilcileri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları arasında somut birlikteliklerin oluşturulmasına aracı olup; Kongre dilleri Türkçe ve İngilizcedir.Tüm bildiriler, bildiri özetleri kitapçığı ile basılacaktır.
 
Kongre Programı ve Kongre Başvuru Formu ve Kongre katılım ücretleri vb. detaylı bilgiye http://bmyp.ege.edu.tr/bmk1 web adresinden ulaşılabileceğiniz hususunu,
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,