DÜNYA BANKASI İHRACAT FİNANSMANI ARACILIK KREDİSİ (EFIL IV)

 
Dünya Bankası tarafından Türk Eximbank’a tahsis edilen İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi kapsamında, gemi/yat yapımı, MAKİNE İMALAT SEKTÖRLERİNDE faaliyet gösteren ve tersane yatırımı yapan Türkiye’de yerleşik firmaların ihracat işlemleri ve ihracat amaçlı yatırımlarına yönelik yerel piyasalardan sağlanacak ya da ithal edilecek mallar ile yapı harcamalarının finansmanına yönelik olarak hazırlanan “İhracat Finansmanı Aracılık Kredisi Uygulama Esasları” 08.08.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
Program kapsamında uygun bulunan hammadde, aksam, teçhizat, tesis ve yapı harcamaları işletme sermayesi veya yatırım kredileri ile finanse edilecektir.
 
Yukarıda belirtilen alanlardaki projeleri Türk Exim Bank tarafınca değerlendirilerek uygun bulunan firmalara, orta/uzun vadeli olarak döviz cinsinden kullandırılacak krediye ilişkin koşullar işlem bazında Türk Eximbank tarafından belirlenecektir.
 
Kredi talebinde bulunacak üyelerimizin Türk Eximbank Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunmalarını rica eder, hayırlı işler dileriz.
 
 
Konya Sanayi Odası Başkanlığı
 
 
(Ek-1 uygulama esasları aşağıdaki adresten temin edilebilir)
 
 
Detaylı Bilgi ve İletişim
 
Türk Exim Bank Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş
Müdafaa Cad. No:20, Bakanlıklar 06100 ANKARA
Tel : (312) 417 13 00 Fax: (312) 425 78 96 Tlx: 45 080 exmb -tr
e-Posta: ankara@eximbank.gov.tr            Elektronik Ağ   www.eximbank.gov.tr