ULUSAL SÜT KONSEYİ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 07.10.2008

Sayın Üyemiz;      
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ nden Odamıza gelen yazıda; Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik’ in 23.09.2008 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.