KONYA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DERNEĞİ FAALİYETİNE BAŞLADI

Konya ve bölgesinde teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek, üretim yapan bölge sanayicisi ile üniversite işbirliğini sağlamak amacıyla kurulan kısa adı KTGD olan Konya Teknoloji Geliştirme Derneği faaliyetlerine başladı. Konya Sanayi Odası Konferans Salonu’nda 1. Olağan Genel Kurulu yapılan Konya Teknoloji Geliştirme Derneği, açılışının da yapıldığı yeni yerinde hizmet vermeye başladı. Genel Kurul sonrası Başkanlığa seçilen Doç. Dr. Fatih Botsalı, KTGD’nin amacı hakkında bilgi vererek, “Derneğimiz, Konya ve bölgesinde teknolojik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyerek, üretimde geleneksel düşünceden yenilikçi düşünceye geçişi sağlamak, uluslararası piyasalarda rekabet gücü olan, ticari değeri yüksek mal ve hizmet üretimini sağlayarak bölge sanayi ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmak, üniversite sanayi işbirliğini sağlamak amacıyla kuruldu.”dedi. Doç. Dr. Botsalı, Konya Teknoloji Geliştirme Derneği’nin; Selçuk Üniversitesi, Konya Sanayi Odası gibi kuruluşlar ile bazı sivil toplum kuruluşlarının kurumsal üye statüsünde katıldığı, çok sayıda sanayicinin üyesi olduğu bir dernek özelliğini taşıdığını söyledi. Derneğin, sanayi ve hizmet sektörünün ihtiyaç duyduğu teknolojinin dışarıdan hazır alınması yerine Konya bölgesindeki araştırma ve geliştirme potansiyelinin kullanılarak bölgede geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüteceğini ifade eden Doç. Dr. Botsalı, “Derneğimiz, ileri teknolojiye yönelik projeler geliştirilmesi için kurumlar arası işbirliği sağlanması, sanayicilere ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin verilmesi konusunda çalışmalar yapacak. Derneğin amaçları arasında bölge sanayicilerinin AB’nin teknolojik gelişme konusundaki desteklerinden yararlandırılması için proje üretimi yapılması hususu yer alıyor.”diye konuştu.