Türkiye'nin İlk Bilim Merkezi Konya'da kurulacak

Bakan Aydın, TÜBİTAK Başkanlık Binasında düzenlenen TÜBİTAK ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında Bilim Merkezi Kurulmasına İlişkin Sözleşmenin imza törenine katıldı.
 
Bakan Aydın, burada yaptığı konuşmada, TÜBİTAK'ın Türkiye'de bilime olan ilginin artırılması, bilim merkezinin öneminin kavranması ve bu merkezlerin yurt genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla 27 Martta bilim merkezi kurulması çağrısı yayımladığını anımsattı.
 
Çağrı toplantısına, büyükşehir belediyesi statüsünde 16 il valisi, belediye başkanları ile sanayi ve ticaret odası başkanlarının katıldığını anlatan Aydın, toplantıda, sadece büyükşehir belediyelerinin başvurabileceği, il özel idareleri, sanayi ve ticaret odaları ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birliklerinin de tercih sebebini oluşturacağının açıklandığını belirtti.
 
Aydın, başvuru süresi 30 Haziran 2008'de tamamlanan bilim merkezi kurulması çağrısına, 6 büyükşehir belediyesi tarafından proje önerisi sunulduğunu kaydetti.
 
TÜBİTAK dışından 5 uzmandan oluşan bir değerlendirme kurulunun önceden belirlenmiş objektif kriterler doğrultusunda 5 projeyi değerlendirdiğini anlatan Aydın, kurulun 6 Ağustosta gerçekleşen ilk toplantısında bu proje önerilerinin yöneticileri tarafından değerlendirme kuruluna sunulduğunu ve 2 proje önerisinin değerlendirme sürecinden çıkarıldığını bildirdi.
 
Çağrıdaki tüm şekli gereklilikleri yerine getiren Diyarbakır, Eskişehir ve Konya Büyükşehir Belediyelerine ait proje önerilerinin yerinde incelenmesi için saha ziyareti yapıldığını ifade eden Bakan Aydın, bu ziyaretlerin ardından 27 Ağustostaki ikinci değerlendirme kurulu toplantısında Konya Büyükşehir Belediyesine ait proje önerisinin desteklenmesine karar verildiğini açıkladı.

Konya örnek olacak
Devlet Bakanı Mehmet Aydın, "Konya'da kurulacak bilim merkezi, gelecek yıllardaki projelere yol gösterecek, diğer bilim merkezlerini besleyecek kaliteye ve iş gücüne ne kadar önem verildiğini ortaya koyacaktır" dedi.
 
TÜBİTAK ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında Bilim Merkezi Kurulmasına İlişkin Sözleşme'nin imza töreninde konuşan Aydın, bilim merkezlerinin her yaştan, farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturarak, bilim ve teknolojiyi toplum için anlaşılır ve ulaşılır bir hale getirdiğini anlattı. Etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden bu merkezlerin bilim ve teknolojinin önemini toplum gözünde artırmayı amaçladığını ifade eden Aydın, deneysel ve uygulamalı etkinlikler içeren bu merkezlerin kamu yararı gözettiğini, kar amacı gütmediğini ve kamu ve özel sektör kaynakları ile finanse edildiğini söyledi.
 
Bakan Aydın, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait öneride proje çağrısının gerektirdiği tüm yasal belgelerin tamamlandığını, bilim merkezi kurulması için ideal genişlikte açık alan önerildiğini ifade ederek, bina inşaatı ve inşaat için finansal kaynak konularının netleştirildiğini, örgütlenme ve işletme için gerekli olan tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlandığını kaydetti.

Proje önerisinde bilim merkezinin kuruluş ve işletme aşamalarına, Konya İl Özel İdaresinin katkı sağlayacağına ilişkin bir meclis kararı bulunduğunu belirten Aydın, bu kararın kamu kaynaklarının sürekliliği açısından proje önerisinin güçlü yönünü oluşturduğunu söyledi.
 
Bakan Aydın, projede ayrıca Konya İl Özel İdaresi, Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Selçuk Üniversitesi, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ayrı ayrı protokoller imzalandığını ve bu yolla bu kuruluşların projede görev aldığını bildirdi.

Konya Organize Sanayi Bölgesinin bilim merkezinin kurulmasından sonra öz kaynakların giderleri karşılayamadığı durumlar için arada oluşan farkın yüzde 20'sini karşılamaya hazır olduğunu taahhüt ettiğini aktaran Aydın, ayrıca bu kurumun su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz ve diğer altyapı hizmetlerini indirimli olarak sağlayacağını dile getirdi.
 
Aydın, Selçuk Üniversitesinin içerik konusunda projeyi destekleyeceğini, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün öğrenci ve velilere ulaşmak için organizasyon yapıp, içeriğe destek vereceğini, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün de bilim merkezinin tanıtımı için önemli katkılar sağlamayı taahhüt ettiklerini anlattı.

Bakan Aydın, bu kuruluşların bilgi birikimlerini projeye yansıtacaklarını, ayrıca 16 özel kuruluşun sosyal sorumluluk projesi kapsamında bilim merkezine katkı sağlayacağını belirten destek mektuplarının da bulunduğunu ifade ederek, "Ekip ve paydaşların ortak bir vizyonu paylaşma noktasına geldiği gözlemlenmektedir" dedi.
 
15 bin metrekare kapalı alan
 
Devlet Bakanı Aydın, inşa edilmesi planlanan bina kapalı alanının 15 bin metrekare olduğunu ve bunun çağrı koşulunun üzerinde olduğunu belirterek, "Bütün bu nedenlerden dolayı Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait proje önerisi oy birliğiyle desteklenmeye değer proje olarak belirlenmiştir" dedi.
 
TÜBİTAK'ın bilim merkezine vereceği destek kapsamında Konya'da 2 bin metrekare kapalı sergi alanına sahip bir bilim merkezinin kurulacağını anlatan Aydın, TÜBİTAK'ın bilim merkezinin kavramsal tasarımı, içeriğinde yer alacak temel ögelerin belirlenmesi ve temin edilmesi, bilim merkezinde yapılacak etkinliklerin hazırlanması, yönetim ve işletme modelinin kurulması, projenin izlenmesi ve işletmenin denetlenmesini üstleneceğini kaydetti.

Aydın, proje yürütücüsü kurum olan Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de bina ve kapalı alanların, çevre düzenlemesi ile beraber projelendirilmesi, inşaatı, atölye ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve bilim merkezinin işletilmesinden sorumlu olacağını dile getirdi.
 
"Gelecek yıl yeni çağrılar açılacak"
 
TÜBİTAK'ın bu yılki çağrısı ile Konya'da desteklenecek bilim merkezinin ardından, bilim merkezlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasının asıl amaçları olduğunu vurgulayan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Konya'da kurulacak bilim merkezi gelecek yıllardaki projelere yol gösterecek, diğer bilim merkezlerini besleyecek kaliteye ve iş gücüne ne kadar önem verildiğini apaçık bir biçimde ortaya koyacaktır. 2009 yılı ve sonraki yıllarda yeni çağrılar açılacak ve büyük şehirlerimizden başlanarak ülkemizin pek çok yerinde bilim merkezlerinin sayısının hızla arttırılması sağlanacaktır. Bilim merkezleri sayesinde toplumumuzun bütün fertlerinin bilim ve teknoloji ile buluşmalarının sağlanması ve yaratılacak pozitif etkiyle Türkiye'de bilim kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir."
 
Çağrı kapsamında saha ziyaretleri yapılan Eskişehir ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerinin proje önerileri ve diğer başvuru sahibi büyükşehir belediyelerinin projelerinin de büyük emek harcanarak hazırlandığını anlatan Aydın, "Bilgi ve tecrübe birikimine dayalı, bizler için çok kıymetli projelerdir. Bir sonraki çağrımızda başarılı olmaları en büyük dileğimizdir" dedi.
 
Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TÜBİTAK'ın çağrısına katılan tüm büyükşehir belediyelerinin mensuplarına, proje ekiplerine, değerlendirme kuruluna da teşekkür etti ve Konya Bilim Merkezi'nin Türkiye'de bilimsel düşünce yapısının yerleşmesine önemli katkılar yapacağından emin olduklarını söyledi.
 
TÜBİTAK'ın desteği
 
TÜBİTAK Başkanı Nüket Yetiş de başvuruda bulunan büyüksehir belediye başkanlarına, Konyadaki resmi ve sivil toplum kuruluşları ile medya mensuplarına teşekkür etti.
 
TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Bilim ve Toplum Programları Koordinatörü Fulya Yıkılgan ise TÜBİTAK Bilim Merkezleri hakkında bilgi verdi.
 
Bilim Merkezi Proje ekibinde yer alan Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Kara da, Konya Bilim Merkezi projesini anlattı.
 
Konuşmaların ardından, TÜBİTAK Başkanı Yetiş ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Akyürek, Konya'da Bilim Merkezi kurulmasına ilişkin sözleşmeyi imzaladı.
 
İmza törenin ardından Bakan Aydın, TÜBİTAK Başkanı Yetiş ve proje ekibinde görev alanlar fotoğraf çektirdi.

Bu arada, TÜBİTAK'ın Konya'da kurulacak Türkiye'nin ilk bilim merkezi için 12 milyon YTL tutarında destek vereceği belirtildi.