İHRACATÇI KREDİSİ DESTEK PROGRAMI

İHRACATÇI KREDİSİ DESTEK PROGRAMI

İhracatçı KOBİ’lerimizin finansman ihtiyacını karşılamak amacı ile “0” faizli İhracat Destek Kredisi Programını başlatıyoruz. KOSGEB tarafından başlatılan “İhracatçı KOBİ Kredisi Destek Programı” ile İhracatçı KOBİ’lerimize “0” Faizli Cansuyu Kredisi verilecektir. İhracatçı KOBİ’lere sağlanacak kredi hacmi toplamı 650 milyon dolara ulaşacak olup; kullanılacak kredinin faizinin tamamı KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

İhracatçı KOBİ başına sağlanacak 100.000 USD üst limitten kredi kullanılması halinde 6500 işletme kredi faiz desteğinden yararlanabilecektir. “0 Faizli İhracat Destek Kredisi”nden ihracat taahhüdü veren, 250 kişiden az çalışan istihdam eden, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı KOBİ’ler yararlanabilecektir.

İhracatçı KOBİ Kredisinin vadesi 6 ay olup; kredinin kullanıldığı tarihten itibaren, 6. ayın sonunda def’aten (alınan kredi tutarının, bir defada tamamı ) geri ödenecektir.

Destek Programı için başvurular 15 Eylül Pazartesi gününden itibaren başlayacaktır.

KREDİ GERİ ÖDEMESİ

İhracatçı KOBİ Kredisi, her bir KOBİ için üst limiti 100.000 USD karşılığı YTL’dir. İhracatçı KOBİ Kredisinin vadesi 6 aydır. Kredi’nin kullanıldığı tarihten itibaren, 6.ayın sonunda def’aten (alınan kredi tutarının, bir defada tamamı ) geri ödenecektir.

BÖLGE KONTENJANLARI

Destek Programı için ayrılan kaynağın; % 30'u Kalkınmada Öncelikli Yörelere (Doğu Anadolu-G.Doğu Anadolu-Diğer K.Ö.Y), % 70'i Normal ve Gelişmiş Yörelerdeki İhracatçı KOBİ'lere kullandırılacak olup; kullanılmayan kontenjanlar diğer bölgelere tahsis edilebilecektir.

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ

İhracatçı KOBİ’lerimiz tarafından yapılacak başvurular; Kredi kullanımı ile ilgili olarak,

Akbank
Garanti Bankası,
Halkbank,
Türk Ekonomi Bankası,
Türkiye İş Bankası,
Vakıfbank,
Yapı Kredi Bankası,
Ziraat Bankası,

KOSGEB Veri Tabanına kaydı olmayan İhracatçı KOBİ’lerimiz ise, kayıtla ilgili olarak KOSGEB Merkez Müdürlüklerine başvuracaktır.  Yapılan başvurular, KOSGEB ve bankalarca belirlenecek kriterlere göre değerlendirilecektir. Teminat sıkıntısı yaşayabilecek olan ihracatçı KOBİ’ler, Kredi Garanti Fonu’na (KGF) başvurabilecektir. Ayrıca İhracatçı KOBİ’lerimiz bu süre içinde; www.kosgeb.gov.tr adresine girerek internet üzerinden program hakkında bilgi alabileceklerdir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

Sıfır faizli KOBİ İhracat Kredisi Destek Programından yararlanmak isteyen İmalatçı Sanayicilerimizin;

  • İmalat Sanayinde faaliyet göstermesi,
  • 1-250 arasında işçi çalıştıran veya yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmaması,
  • İhracat taahhüt etmesi,
  • KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olması,
  • KOSGEB’e verilecek güncel KOBİ Beyannamesi ve YDTF (Yararlanıcı Durum Tespit Formunun) onaylanmış olması gerekmektedir.
İLETİŞİM MASASI - Detay Bilgi ve Müracaat

Program hakkında bilgilendirme için,  www.kosgeb.gov.tr , http://ihracat.kosgeb.gov.tr/

0 312 595 26 45 , 0 312 595 26 17  , 0 312 595 26 42 , 0 312 595 26 20  , 0 312 595 29 94 , 0 312 595 28 44  , 0 312 595 28 46 , 0 312 595 27 94 , 0 312 595 29 53 , 0 312 595 29 52

Ayrıca; KOSGEB Merkez Müdürlükleri,

  • Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası, Akbank ve Türk Ekonomi Bankası Şubelerinden ve
  • Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi’nden bilgi alınabilecektir.