SERVİS GÜZERGAH BELGESİ HAKKINDA

SERVİS GÜZERGAH BELGESİ HAKKINDA

(ÖNEMLİ)

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Konya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü’nün Odamıza göndermiş olduğu yazıda;

 

Konya Büyükşehir Belediyesi Umum Servis Aracı (C Plaka) Çalışma Yönetmeliği 16’ ıncı maddesi a)bendi “Belediyenin ilgili biriminden yaptığı taşımanın niteliğine göre okul servis araçları özel izin belgesi veya personel servis aracı güzergah izin belgesi almak zorundadır”. Ayrıca ilgili yönetmeliğin 22.’inci maddesi b) bendi “Özmal araçlar ile personelini ücretsiz olarak taşıyan firmalar belediyeden personel servis aracı güzergâh izin belgesi alacaktır” denilmektedir.

 

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği “Taşımacının Yükümlülüğü” tanımı altında 5' inci maddesi c) bendinde “Taşımanın tamamının veya bir kısmının bir büyükşehir beledivesi/beledive sınırları içerisinde gerçekleşmesi halinde; şehir içinde izlenecek güzergah için ilgili büyükşehir belediyesinden/belediyeden Ek-4 Özel İzin Belgesi almakla yükümlüdür. “ Hükmü amirdir.

 

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek Madde 2/5 “İlgili belediye tarafından tahdit veya tahsis kapsamına alınmış ve bu kapsamda verilmiş çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği hâlde, belediye sınırları dâhilinde yolcu taşıyan kişiye 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanır ve eksikliği giderilinceye kadar araç trafikten menedilir” denildiğinden;

01 Ocak 2020 tarihinden itibaren trafik ekiplerince yapılan kontrollerde “Güzergah Belgesi” bulunmayan tahdit veya tahsis kapsamındaki tüm ticari araç sürücülerine trafik kanunu Ek/2-5 maddesinden 1.002 Türk lirası idari para cezası uygulanarak eksiklikleri giderilinceye kadar araçların trafikten men edileceği bildirilmiştir.


Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

 

KONYA SANAYİ ODASI

BAŞKANLIĞI